0%

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik tasarımı ve yönetimi hizmeti size ne sağlar?
 
-İyi planlanmış bir kurumsal strateji, işletmenin bulunduğu pazarda kendisini farklılaştırmasına yardımcı olur.
-Kurumsal kimlik, şirketin vaatlerini hem iç hem de dış kitlelere ileterek farkındalık yaratır
-Güçlü bir kurumsal kimlik, şirketin daha güvenilir olduğunu gösterir ve bu da pazardaki varlığını artırır.
-Tutarlı bir kurumsal kimlik, iyi hizmetle birlikte müşterilerin şirkete olan güvenini artırır ve zaman içinde itibarını oluşturur.
-Şirketin değerlerini, ilkelerini ve hedeflerini takip eden tutarlı bir kurumsal kimliği sürdürmek, müşterilerin işletmeyle bağlantı kurmasına ve sadakat geliştirmesine yardımcı olur.
 
Kurumsal kimlik, bir şirketin müşterileriyle duygusal bir bağ oluşturmak için kullandığı görsel ve sözel öğeler bütünüdür. Logolar, sloganlar ve kurumsal kimliğin diğer yönleri, marka bilinirliği ve başarısı için çok önemli olsa da, güçlü bir kurumsal imajın gerçek değeri duygusaldır - insanları bir şirket veya ürünle ölçülemeyen şekillerde bağlar.
 
Kurumsal Kimlik, bir şirketin kendisine, halka, müşterilerine ve yatırımcılarına yansıttığı değerler ve nitelikler kümesidir. Şirketin görünüşü, kültürü veya politikaları vb. aracılığıyla başkaları tarafından nasıl görülmek istediğini yansıtır.
 
Kurumsal kimliğin 3 ana unsuru vardır, kurumsal iletişim, kurumsal tasarım ve kurumsal davranış.
 
Kurumsal İletişim
 
Kurumsal kimlik, bir şirketin kendisini tüm iletişiminde ve kamuya nasıl göründüğünün tanımıdır. Kurumsal kimlik, üründen işletmenin misyonuna ve değerlerine kadar her şeyin tutarlı bir şekilde nasıl iletildiğini tanımlar.
Kurum kimliği üç alanı içerir: iç iletişim, medya ilişkileri ve yatırımcı ilişkileri. İç iletişim, çalışanlara ve diğer paydaşlara yönelik tüm mesajların yanı sıra tüm haber bültenleri ve haber bültenlerini ifade eder. Medya ilişkileri, basın bültenlerini, haber bültenlerini ve reklamları içerir. Yatırımcı İlişkileri, borsa raporları, hisse izahnameleri ve yatırımcı toplantılarına davetleri içerir.
 
 
Kurumsal Tasarım
 
Kurumsal tasarım, bir şirketin görsel kimliği için yönergeler sağlayan bir yönetim konseptidir. İsim, logo, marka renkleri ve grafikleri, sloganlar ve daha fazlasını içerir. Tüm bu unsurlar, bir organizasyonun imajını oluşturmak için birlikte çalışır.
 
Aşağıdaki unsurlar kurumsal kimliği tanımlar: 
 
Logo: Bir şirketi veya ürünlerini temsil eden orijinal unsur,bir firmayı anında tanıma misyonuna sahiptir. 
Renkler: Kurumsal renk paleti, firma markasını temsil eden resmi renklerden oluşmaktadır. Genellikle bu palet, herhangi bir marka varlığında (logolar, web sitesi şablonları vb.) yalnızca bu renklerde kullanılır. 
Yazı Tipleri: Bir şirketin, iletişim mesajları için yazı tiplerini nasıl kullandığını gösteren onaylı bir tipografi listesi vardır. 
Web Sitesi: Bir şirketin dijital varlığı, fiziksel varlığı kadar önemlidir. Bir çevrimiçi vitrin, dijital varlığın yalnızca bir türüdür ve doğru şekilde yapılırsa kuruluşunuzun genel kültürünün bir resmini çizmeye gerçekten yardımcı olabilir.
İç Tasarım: Ofisin iç tasarımı da kurumsal kimliğin bir parçasıdır. Kuruluşun çalışma şekli, çalışma kültürü vb. gibi şirket hakkında çok konuda fikir sahibi olunmasını sağlar.
 
 
Kurumsal Davranış
Kurumsal davranış, en uygun anlamıyla şirketin davranışıdır. Kurumsal sosyal sorumluluktan kaynaklanan temel değer ve ilkeleri, bir şirketi karakterize eden etik kurallar ve düzenlemeler bütününü belirler.
 
 
 
Uygulama Örnekleri
 

Açık